Metsätähtisäätiön tarkoituksena on ihmisten ja heidän elinympäristönsä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
 edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tilaisuuksia, koulutusta ja valistusta, kursseja ja seminaareja, sekä muuta vastaavaa toimintaa.